Meranie zraku

U nás sa môžete tešiť na odborné meranie zraku. Meranie zraku realizuje odborný personál pozostávajúci z optometristu, ktorému asistuje očný optik.  

Objednávka na meranie zraku: 0908 384 386 alebo optikasofia@gmail.com